Cenník

Trvalé umiestnenie

 • Zamestnanie: interné
 • Poplatok za úspešný nábor
 • Fixný mesačný poplatok
 • Bez rizika (prepustenie/odchod)
 • Bezplatná flexibilná výmena
 • Bezplatné flexibilné zrušenie
 • Predvídateľnosť v rozpočtovaní
 • Žiadny náborový ruch

Outstaffing

 • Zamestnanie: DevelGuru
 • Poplatok za úspešný nábor
 • Fixný mesačný poplatok
 • Bez rizika (prepustenie/odchod)
 • Bezplatná flexibilná výmena
 • Bezplatné flexibilné zrušenie
 • Predvídateľnosť v rozpočtovaní
 • Žiadny náborový ruch